Om Företaget

Företaget är beläget i Dala-Järna, Västerdalarna.

Verksamheten bedrivs i de gamla butikslokalerna vid gatuköket där det också finns en

Din-X automatstation som vi har skötselansvaret för.

Vi har över 33 års erfarenhet i branschen vilket borgar för kunnande.

Vi producerar det mesta av produkterna i våra egna lokaler i en modern maskinpark.

/