Allmänna Villkor

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies.

Allmänna e-handelsvillkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan Produkterna) på shop.alltireklam.se. Vid köp på shop.alltireklam.se (nedan nämnt som Alltireklam) träffas avtal med AE Reklam & Service Dala-Järna , som är ägare av webshopen.

Om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan Konsumenten) och Alltireklam. Vid försäljning till Konsument tillämpar Alltireklam de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köp

Alltireklam träffar avtal om köp med konsumenten först när Alltireklam bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits vid beställningen. Alltireklam ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Alltireklam ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige.

Konsumenten är bunden av en beställning som görs på shop.alltireklam.se genom att klicka på ”Slutför köp”. Därmed innebär beställningen en skyldighet att betala. För det fall att en Produkt i Alltireklams sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas konsumenten av Alltireklam som informerar om detta.

Priser

Samtliga priser som anges på shop.alltireklam.se inkluderar mervärdesskatt (moms). Alltireklam reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras Konsumenten alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

Betala

Alltireklam erbjuder betalning med Swish.  Genom att lämna information i kassan godkänner du Swish, och anslutna bankers villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du även Alltireklams allmänna villkor.

Swish Presenterar när betalningen är gjord, ett referensnummer och ordernummer.

Leverans & frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Alltireklam i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Alltireklam svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Alltireklam. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Alltireklam levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt;

*Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda. Post kan ta upp till 4 vardagar innan leverans.

*Paket – Produkterna skickas till närmaste DHL-utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms (ifall mobilnummer angivits vid beställning) eller e-post med information om sändnings-ID till det/den mobiltelefonnummer/e-post som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt avisering.

Leverans till öar I dagsläget finns ingen möjlighet för leverans till öar som saknar broförbindelse. För möjlighet att lösa en frakt till öar, vänligen kontakta din lokala Alltireklam-butik. Alltireklam har rätten att häva en order som är lagd med sådan leveransadress.

Paket – Leverans till utlämningsställe (DHL-ombud)

Konsumentens paket levereras i första hand till det närmaste DHL-Ombudet. Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket som hemleverans.

När Konsumenten får en avisering från DLH om att paketet finns att hämta ut hos ett ombud tar Konsumenten med sig sändningsnumret och legitimation. I aviseringen framgår det till vilket ombud paketet har levererats till. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar, sedan skickas det tillbaka till vårt logistikcenter. Alltireklam förbehåller sig rätten att ändra order som vid packning är för stora för att levereras till ombud. Denna order kommer då levereras hem till registrerad leveransadress.

*Hemleverans – Paket som ej motsvarar storlek för ombud Om paketet är skrymmande eller väger mer än 20 kg levereras paket hem till konsumenten.

Fraktkostnad

Din eventuella fraktkostnad för leverans till ombud/hemleverans visas i varukorgen och på din orderbekräftelse.

Ej mottagen order och Outlösta paket

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till Alltireklams administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till Alltireklam. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Alltireklam har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Alltireklam via telefon, eller via post@alltireklam.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Produkter som produceras efter beställning kan innebära en leveranstid på upp till 10 arbetsdagar beroende på arbetsbelastning.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar Alltireklams kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Alltireklam åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Alltireklam skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Alltireklam tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Transportskada

Alltireklam ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Alltireklams kundservice eller via via post@alltireklam.se . Alltireklams kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Alltireklam snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Alltireklam.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Alltireklam om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Alltireklam för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Alltireklam betalar tillbaka erlagt köpbelopp (ex. fraktavgift) senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Alltireklam innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Alltireklam. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Tillverkningsprodukt

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande: Använd den medskickade följesedeln vid eventuell retur. Notera orsak till retur. Om följesedeln är borttappad kontaktas kundservice eller via via post@alltireklam.se Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt. Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Alltireklam rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Alltireklam kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.

Reklamation

Alla Produkter som säljs på shop.alltireklam.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. I reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt via via post@alltireklam.se  så att Alltireklam kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Alltireklam en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Alltireklam. Vid en godkänd reklamation kommer Alltireklam skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Alltireklam. Alltireklam har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Alltireklam har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten. Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Alltireklam att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen. Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Alltireklam, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.

Sekretess

I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att Alltireklams lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Alltireklam dokumenterar även viss kommunikation som Alltireklam har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Alltireklam. Alltireklam kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) har Konsumenten rätt att få den information som Alltireklam har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Alltireklam lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Alltireklam är måna om Konsumentens integritet och för att Konsumentens personuppgifter ska hanteras i enighet med GDPR, finns avtal skrivna mellan Alltireklam och tredje part.

I samband med konsumentens beställning godkänner konsumenten att Alltireklam kan skicka information och reklam via kundens e-post. För mer information se Integritetspolicy.

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

Alltireklam använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Alltireklams skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Alltireklams förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Alltireklam rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation

Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Alltireklam reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på shop.alltireklam.se. Alltireklam reserverar sig även för att de produktbilder som visas på shop.alltireklam.se kan avvika med produktnamnet.

Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Alltireklam följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av Alltireklams allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Alltireklams kundservice via post@alltireklam.se 

Formulärets nederkant